Nowe regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na statek

Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Kwestia dokładnego ważenia kontenerów na statku jest niezwykle istotny dla bezpieczeństwa w trakcie transportu. Niestety póki co było to traktowane przez różne firmy niezbyt rygorystycznie. Wprawdzie w dokumentacji waga musiała być podawana, ale niejednokrotnie wcale się nie pokrywała z rzeczywistością. A że na podstawie zadeklarowanej wagi jest planowany rozkład kontenerów na statku, to wszelkie różnice mogą wpływać w znacznym stopniu na stabilność całego statku. Bywały nawet przypadki utonięć z tego właśnie powodu, kontenerowce miały dużo problemów z właściwą sterownością, więc postanowiono nareszcie rozwiązać definitywnie problem. Od lipca bieżącego roku obowiązywać zaczynają nowe przepisy wymuszające konieczność dokładnego ważenia wszystkich kontenerów transportowanych statkiem. Tego typy zmiany od dawna były planowane, ale dopiero teraz w końcu się udało osiągnąć pełne porozumienie w tej sprawie. Po pierwsze podstawową barierą była kwestia kosztów, rzeczywiście nowe przepisy znacząco będą wpływały na procedury wiążące się z przygotowaniem ładunku do załadunku na statek.Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadowaniem na statek

Nowe regulacje w tym zakresie wymagają, żeby przed załadowaniem kontenera na pokład jednostki jego rzeczywista waga została zmierzona i dostarczono ją terminalowi i przewoźnikowi. Jednocześnie będzie obowiązek odmowy przyjęcia kontenera, którego waga nie została potwierdzona. Jeśli chodzi o samo ważenie, to przewidywane są dwie jego metody. Pierwsza z nich to całościowe ważenie kontenera przy pomocy wag z stosownymi certyfikatami. Ta metoda będzie jednak miała dwie zasadnicze wady, czyli będzie wymagała zakupu drogiego sprzętu do ważenia, a poza tym mogą się pojawić problemy z ewentualnymi zmianami. Metoda kolejna polegać będzie na tym, że na bieżąco się waży wszystkie ładunki pakowane do środka, a później później do wszystkiego się dodaje wagę samego kontenera. Ta metoda będzie z kolei wymagać trochę więcej pracy podczas samego ważenia, lecz jej dużą zaletą jest to, że od razu będzie się znało wagę ładunku. Przepisy będą także regulować odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania, łącznie z możliwością nałożenia sankcji karnych.