Kolejne wzrosty pojemności floty statków kontenerowych

Kolejne wzrosty ładowności floty statków kontenerowych

Kolejne wzrosty pojemności floty statków kontenerowych.Pomimo panującego aktualnie kryzysu transporcie kontenerowym liczba jednostek systematycznie się rozszerza. Duże firmy transportowe silnie rywalizują o palmę pierwszeństwa, a objawia się to w pierwszej kolejności budową coraz nowocześniejszych statków. W ciągu obecnego roku zwodowane zostały kontenerowce mające całkowitą ładowność prawie milion siedemset tysięcy TEU, co daje jedenaście procent więcej niż w ubiegłym roku. W kolejnym roku podaż jednostek kontenerowych powinna się kształtować na poziomie dziesięciu procent, jak widać dynamika rozwoju cały czas się utrzymuje na dość wysokim poziomie. Taka sytuacja ma spore znaczenie na sytuację wśród armatorów, przyczyniając się do dużych obniżek cen. Dla właścicieli floty nie jest to dobra wiadomość, bo stawia pod dużym znakiem zapytania opłacalność większości połączeń. Dodatkowym problemem jest konieczność postoju w portach coraz większej ilości jednostek przy nabrzeżach portowych, gdyż zwyczajnie nie ma dla nich wystarczającej ilości nowych zleceń. Sytuacja taka w dużej mierze bierze się z tego, że inwestycje te były planowane i rozpoczynane parę lat wcześniej, i obecnie nastąpiło znaczne spiętrzenie nowych statków.

Znaczące jest to, że pomimo powiększania się całościowej pojemności statków znacznie się zmniejszyła ich liczba. Wynika to z tego, że z każdym rokiem wzrastają możliwości przewozowe, a co się w tym wiąże zwiększa się wydajność jednostek, które są oddawane. O ile rok temu przeciętna ładowność statku kształtowała się na poziomie 7.5 tysiąca, to aktualnie jest to to już więcej niż osiem. Główną przyczyną takiej sytuacji jest coraz większe ograniczenie kontenerowców mających pojemność 8 tysięcy, jakich liczba jest najmniejsza od dwudziestu lat. Na dużo mniejszym poziomie są również rozbiórki statków, także tutaj ich ilość jest dość mała jeśli się to porówna z ubiegłym okresem. Zwłaszcza niski poziom złomowania występuje w klasie panamaxów, to znaczy jednostek do trzech tysięcy kontenerów, ocenia się, że całkowita ich pojemność będzie wynosić około stu siedemdziesięciu tysięcy TEU. W rezultacie takich działań całkowita flota kontenerowców klasy panamax zostanie zwiększona o około dwa procenty, analogicznie będzie z resztą klas. Aktualnie w w dokach jest następna partia jednostek, tak więc w roku 2016 także trzeba się spodziewać następnych wzrostów.